WRITING

IELTS DERS NOTLARI

  1. IELTS AKADEMIC YAZMA BÖLÜMÜ

                TASK I

Akademik Yazma Bölümü için 4 Değerlendirme Kriteri ve Açıklamaları

Sıkça Sorulan Sorular

Kaç Kelime Yazılmalı?

Hangi Bölümden Başlanmalı?

Soru Türleri Hakkında

Task I Stratejileri: Planlama + Yazma + Düzeltme

Planlama

Yazma

Düzeltme

Zamanlama

Raporun Bölümleri

Giriş Cümlesi ve Paragrafı

Özet Cümleleri ve Paragrafı

Detay Cümleleri ve Paragrafları

Sonuç Cümleleri ve Paragrafı

Örnek Şablonlar

Task I Soruları ve Stratejileri

Line Graph

Bar Chart

Pie Chart

Table

Mixed Type

Mixed Type Soruları İçin Cümle ve Paragraf Planlaması

Process / Flow Chart

Map

Map Type I

Map Type II

Dil Becerileri

Paraphrasing: Raporlarda Farklı Kelime ve Yapı Kullanımı

Kelime ve Yapı Çalışma Yöntemi

Miktar İfadeleri       

Hangi Miktar İfadelerini Kullanabileceğinize Karar Vermek

Zamanda Değişiklik Olduğunda Kullanılan Miktar İfadeleri

Artma ve Düşme Durumları İçin Kullanabileceğiniz Kelimeler

Düşerken Artan veya Artarken Düşenler İçin Kullanabileceğiniz Kelimeler

Zirve ve Dip Değerler İçin Kullanabileceğiniz Kelimeler

Dalgalanan Değerler İçin Kullanabileceğiniz Kelimeler

Sabit Durumlar İçin Kullanabileceğiniz Kelimeler

Değişim Miktarını Derecelendirme

Değişim Hızını Derecelendirme

Zamanda Değişiklik Olmadığında Kullanılan Miktar İfadeleri

İki Öğe Aynı Olduğunda Kullanabileceğiniz İfadeler

İki Öğe Benzer Olduğunda Aynı Cümlede Kullanabileceğiniz İfadeler

İki Öğe Benzer Olduğunda Farklı Cümlelerde Kullanacağınız İfadeler    

                   İki Öğe Farklı Olduğunda Aynı Cümlede Kullanabileceğiniz İfadeler

İki Öğe Farklı Olduğunda Farklı Cümlelerde Kullanabileceğiniz İfadeler

                                  İki Öğeyi Karşılaştırırken Kullanabileceğiniz İfadeler: COMPARATIVES

                                  İki Öğeyi Karşılaştırırken Kullanabileceğiniz İfadeler: SUPERLATIVES

Prepositions: Raporlarda Edatların Kullanımı

In

To

By

Of

At

With

Time: Raporlarda Zaman İfadeleri

Future Tense: Raporlarda Gelecek Zaman Kipinin Kullanımı

Future Trends

Dikkat Etmeniz Gereken Kelimeler, İfadeler, Yapılar veya Durumlar

Puan Getiren Kelimeler, İfadeler, Yapılar veya Durumlar

            Sınav Öncesi İçin Öneriler ve Uyarılar

Düzeltme Aşaması Hakkında

Adaylar Tarafından En Sık Yapılan Hatalar

Örnek Sorular ve Raporlar           

Örnek Line Graph Sorusu

Örnek Line Graph Raporu

İelts Ders Notları Örnek Line Graph Raporu

Örnek Bar Chart Sorusu

                                               Örnek Bar Chart Raporu

Örnek Pie Chart Sorusu

                                               Örnek Pie Chart Raporu

Örnek Table Sorusu

                                               Örnek Table Raporu

Örnek Mixed Type Sorusu I

                                               Örnek Mixed Type Raporu

Örnek Mixed Type Sorusu II

                                               İelts Ders Notları Örnek Mixed Type Raporu

Örnek Process Sorusu

                                               İelts Ders Notları Örnek Process Raporu

Örnek Map Type I Sorusu

                                               İelts Ders Notları Örnek Map Type I Raporu

Örnek  Map Type II Sorusu

                                               İelts Ders Notları Örnek Map Type II Raporu

                TASK II

Task II için Uyarılar

Yazma Bölümü İçin 4 Basit Adım

Soru ve Kompozisyon Türleri

Soru Cümleleri

Bir Görüşü Seçip Desteklemenizi İsteyen Soru Cümlesi

Görüşünüzü Derecelendirmenizi İsteyen Soru Cümlesi

                                               Her İki Görüşü Tartışmanızı İsteyen Soru Cümlesi

Bir Problemin Sebeplerini ve Sonuçlarını Açıklamanızı İsteyen Soru Cümlesi

                                               Bir Problemin Çözüm Önerilerini Açıklamanızı İsteyen Soru Cümlesi

Fikir Belirten Kompozisyonlar

Fikrinizi/Görüşünüzü Belirtmenin Yolları

Opnion Essays: Bir Görüşü Seçip Desteklediğiniz Kompozisyonlar

Opnion Essays: Görüşünüzü Derecelendirdiğiniz Kompozisyonlar

Fikrinizi Derecelendirirken Kullanabileceğiniz Şablonlar

Fikrin Derecelendirilmesi İçin Kullanılan Kalıplar

Diğer Görüş Hakkında

Discussion Essays: Her İki Görüşü Tartıştığınız Kompozisyonlar

Discussion + Opinion Essays: Tartıştıp Tarafınızı Seçtiğiniz Kompozisyonlar

Tartıştıktan Sonra Tarafınızı Seçtiğiniz Kompozisyonlar

Durum Belirten Kompozisyonlar

Problem & Solution Essays: Bir Problemin Sebeplerini ve Sonuçlarını ve de

                                                               Çözüm Önerilerini Açıkladığınız Kompozisyonlar

Soru Cevap Kompozisyonları

Karışık Kompozisyonlar

Yazma Bölümü Stratejileri

10 Aşamada Yazma Bölümü

Zamanlama

Zamanlama Taktikleri

Planlama Stratejileri

Yazma Stratejileri

Kelime Sayısı Hakkında

Kompozisyonlarda En Sık Tekrarlanan Hatalar ve Kaçınmanın Yolları

Kompozisyonun Bölümleri: Giriş Paragrafı

Giriş Paragrafı Stratejileri

Farklı Şablonların Kullanıldığı Örnek Giriş Paragrafları

Aynı Soruya Yazabileceğiniz Farklı Giriş Paragrafları

                Kompozisyonun Bölümleri: Gelişme Paragrafları

Paragraf Sayısı

Gelişme Paragrafınızın İlk Cümlesi

Giriş İfadesi

Konu Cümlesi

Paragrafın Gelişimi

Fonksiyonel Cümlelerin Akıcı Bir Şekilde Biraraya Getirilmesi

Paragraf Sırası

Taraflı Fikir Şablonunda Gelişme Paragraflarınızı Bağlamanın Yolları     

Dengeli Tartışma Şablonunda Gelişme Paragraflarınızı Bağlamanın Yolları

Tartışma+Fikir Şablonunda Gelişme Paragraflarınızı Bağlamanın Yolları

Fikir Belirtirken Kullanabileceğiniz Teknikler ve İfadeler

                                               Başkalarına Ait Fikirleri Belirtirken Kullanabileceğiniz İfadeler

                                               Tümüyle Savunduğunuz Güçlü Fikir Belirtirken Kullanabileceğiniz İfadeler

Bağlamda Akıcılık ve Tutarlılık

Bağlamda Akıcılık ve Tutarlılığı Sağlamanın Yolları

                                               Bağlamda Akıcılık ve Tutarlılığı Sağlayan Yazım Teknikleri

Gelişme Paragraflarında Dikkat Etmeniz Gerekenler

Gelişme Paragraflarındaki Görüşleri Bilimsel Olarak Desteklemek

                Kompozisyonun Bölümleri: Gelişme Paragrafı

Örnek Sorular ve Sonuç Paragrafları

Kontrol Aşaması

Düzeltme Stratejileri

Spelling-Yazım Hataları

İyileştirme Stratejileri

Değiştirerek Yineleme Teknikleri

Azaltma Teknikleri

Yazma Bölümü Stratejileri

Kompozisyonda Yapılan Kritik Hatalar

Kalip Kullanımı Hakkında Uyarılar

Kompozisyonlarınızda Kullanabileceğiniz Şablonlar ve İfadeler

Taraflı Fikir Şablonu

Dengeli Fikir Şablonu I

Dengeli Fikir Şablonu II

Dengeli Tartışma Şablonu

Problem ve Çözüm Şablonu

Dengeli Fikir Şablonu ile Alternatif Kurgular I

Dengeli Fikir Şablonu ile Alternatif Kurgular II

Dengeli Tartışma Şablonu ile Alternatif Kurgular

Advertisement
%d bloggers like this: