IELTS YAZMA BÖLÜMÜ AKADEMİK ve GENEL EĞİTİM VERSİYONLARININ KIYASI

Akademik Modül, üniversite, yüksek lisans veya doktora programlarına veya İngilizce konuşan ülkelerde eğitim programlarına katılmak isteyen öğrenci veya profesyonel adaylar içindir. IELTS sınavının Akademik versiyonu, bankalar, bakanlıklar veya şirketler gibi hem devlet hem de özel kurumlar tarafından da İngilizce dil seviyesini gösteren bir belge olarak talep edilmektedir.

Genel Eğitim Modülü ise, göçmenlik başvurusunda bulunan, yabancı bir ülkede iş tecrübesi edinmek isteyen veya işleri ile ilgili eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar içindir. Genel Eğitim Modülü, İngilizce seviyenizin belli bir eğitim programındaki değil genel ve sosyal bağlamdaki yeterliliğini ölçmektedir.

IELTS sınavının Yazma Bölümü,adayın yazılı olarak iletişim kurabilme becerilerini ölçtüğü için sınavın önemli bir bölümüdür. Adayın, düşüncelerini ne kadar açık bir şekilde ifade edebildiği, yapılandırdığı ve etkili organize edebildiği ölçülmektedir.

IELTS Yazma Bölümü, Task 1 ve Task 2 olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır ve bu hem Akademik hem de Genel Eğitim versiyonları için de geçerlidir. Uzmanlar, Task I için 20 dakika ve Task II için 40 dakika harcanmasını tavsiye etmektedirler. Zamanlamanın yanı sıra, istenilen kelime sayısı da her iki modül için aynıdır: Task 1 için 150 kelime ve Task 2 için 250 kelime .

TASK 1

Akademik Modül:

IELTS sınavının Akademik Modülü’nün ilk sorusunda bir görsel aracılığıyla sunulan bilgiye dayanarak bir rapor yazmanız istenmektedir. Bu görsel, verilen rakamları ve istatistikleri karşılaştırdığınız veya verilerin gösterdiği değişiklikleri yorumladığınız bir bar chart, line graph, table veya pie chart olabilir. Bu görsel, belli bir işlemin farklı aşamalarını sırasıyla anlatıığınız bir diyagram veya bir objenin nasıl çalıştığını anlattığınız bir resim olabilir. Bu görsel, ayrıca değişikler hakkında yorum yaptığınız veya en iyi opsiyonu seçtiğiniz bir harita olabilir.

Bu bölümde akademik kelime, eş anlamlı kelime, yenileme ve paragraflama becerilerinizi göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca, verilen bilgiyi yapıda ve bağlamda akıcılığa önem vererek ne kadar iyi deşifre ederek organize bir şekilde aktarabildiğinizi gösterebilmelisiniz.

Genel Eğitim Modülü:

Genel Eğitim Modülünün ilk sorusu için verilen bir konu hakkında, 20 dakika içerisinde en az 150 kelimeden oluşan bir mektup yazmanız istenmektedir.  Bu mektup, resmi, yarı resmi ve samimi bir tonda yazılabilir. Şikayette bulunduğunuz, bilgi istediğiniz, açıkalamada bulunduğunuz, iş başvurusu yaptığınız, bir işyerine veya arkadaşınıza yazdığınız farklı çeşitlerde mektup yazmanız istenebilir. Tıpkı bir kompozisyonda olduğu gibi, mektubunuzu giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere bölümlere ayırınız.

TASK 2

Tabloda da görüldüğü üzere, her iki modüldeki (hem Akademik hem de Genel Eğitim Modülleri) Task 2 sorusu için belli bir konudaki görüşünüzü ifade etmeniz veya verilen bir görüş açısına ya da argümana cevap vermeniz istenmektedir. Bu bölüme 40 dakika ayırmanız tavsiye edilmektedir. Kompozisyonunuz en az 250 kelime olmalıdır. Genel anlamda, verilen konu hakkında görüşünüzü ortaya koyarak mantıklı bir şekilde tartışmanız istenmektedir. Detaylarla ve örneklerle çok iyi bir şekilde destekleyereak tartıştığınız bir kompozisyon size yüksek bir puan getirecektir.

Kelimeleri doğru ve yerinde kullanmanız, kendinizi farklı kelimelerle ifade edebildiğinizi göstermeniz şart. Kompozisyonunuzu yazarken imla ve dil kurallarına dikkat etmeli, cümlelerinizi basit hatalardan arındırmalısınız. İfadelerinizin anlaşılır olmasına dikkat ediniz. Anlamda ve yapıda devamlılığa ve akıcılığa dikkat ederek düşüncelerinizi ne kadar iyi organize edebildiğinize puan verilecektir. Tabi bunlardan önce, sorudaki bütün bölümlere tam olarak cevap verip veremediğinize bakılacaktır. Kompozisyonunuzu 4 paragrafa ayırdığınızdan emin olunuz: 1 adet giriş, 2 adet gelişme ve 1 adet sonuç paragrafı.

Benzerliklerini bir kenara bırakacak olursak, Akademik versiyon Genel Eğitim versiyonundaki Task 2 sorusu arasındaki temel fark Akademik versiyonun nispeten daha zor olabilmesindedir.

Bu zorluk konudan, sorunun sorulma biçiminden veya değerlendirme kritelerindeki beklentilerden kaynaklanabilmektedir. Örnek verecek olursak, Genel Eğitim bölümünde bir konuya katılıp katılmadığınız sorulurken, Akademik versiyonda ise aynı konuya ne derece katılıp ne derece katılmadığınız sorulabilmektedir.

Advertisement
%d bloggers like this: